LION: Gautes Digitale Hjørne

Jeg har fått min faste spalte i medlemsbladet LION, kalt Gautes Digitale Hjørne. Første spalte kom på trykk 1. oktober 2013.

Bladet blir sendt ut til alle medlemmer i Lions Club Norge, men skulle du ikke være medlem og har lyst til å lese det allikevel, så finner du det elektronisk her. Min spalte finner du på side 23.

Legg igjen en kommentar