Vil du være med i en Cyber Lions Club?

Hva er Lions?

The International Association of Lions Clubs ble stiftet i Chicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Lions har 45.000 klubber og 1,35 millioner medlemmer i over 200 land og geografiske områder. Dette gjør oss til den største humanitære serviceorganisasjonen i verden.

Lions kom til Europa i 1948, med Sverige som første europeiske land. I 1949 kom Norge med i Lions, som det fjerde landet i Europa.

Melvin Jones’ idé var å skape en sammenslutning av klubber som hadde som felles mål å hjelpe mennesker som av ulike grunner hadde behov for støtte.

Lions ønsker ”å skape forståelse for verdens behov for humanitær hjelp, og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid”.

Hvordan Lions er organisert i Norge idag

Alle som er medlemmer i Lions er medlem i en klubb. Jeg tenkte å forklare hvordan organisasjonen er organisert fra toppen og ned til den enkelte klubb.

 • Norge er i Lions vokabular ett «Multiple Distrikt», formelt kalt MD104.
 • I Norge har vi 10 distrikter. De har benevnelse fra 104A til 104J.
 • Hvert distrikt har igjen en sone-inndeling av klubber. Hver klubb har tildelt ett geografisk område.

Hvordan blir du medlem?

Du blir som sagt medlem i Lions ved å bli medlem i en klubb.

Et medlemskap innebærer et aktivt engasjement for å hjelpe andre. Det skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme.

Hvorfor en «Cyber» klubb?

Jeg har fått spørsmål fra ledelsen i Lions Norge om å lage et konsept og gå videre med ideen om å lage virtuelle klubber, noe som i Lions bevegelsen har blitt kalt «Cyber Clubs».

Når man ser på hvorfor folk slutter i Lions idag, så har det ofte med tidsklemma og dårlig samvittighet. Jeg synes ikke det er rart i det hele tatt. Er du medlem i en klubb, sitter i styret (noe gjerne 1/3 av klubben gjør), og er med i en komitè eller to, så går fort 4-5 kvelder i måneden bort bare i møtevirksomhet.

Dette, samt den geografiske begrensningen som ligger i en tradisjonell klubb tror jeg vi kan løse ved å danne virtuelle klubber.

Ett annet problem i Lions er at snittalderen øker mens medlemsmassen minker. Dette er en ond spiral som jeg ikke tror bevegelsen kan komme seg ut av uten å tenke helt nytt rundt hele klubbkonseptet.

Med en virtuell klubb så kan vi få med oss yngre mennesker som ønsker å gjøre en forskjell, men som ikke har tid eller lyst til tradisjonelle møter. Vi kan også samles om formål som ikke er geografisk begrenset på samme måte, og vi kan se på måter å samle inn penger via nye kanaler uten den historiske bagasjen de tradisjonelle klubbene har.

Rammer å forholde seg til

Det er allerede lagt noen rammer fra Lions internasjonalt for slike virtuelle klubber. En virtuell klubb behandles formelt som hvilken som helst annen klubb, med det unntak at det er et krav om at minst 75% av medlemmene må jobbe eller bo innenfor Multiple Distriktet. Altså må minst 75% av medlemmene jobbe eller bo i Norge.

For å bli «chartret» som en offisiell klubb er det visse krav som vi må forholde oss til:

 • 20 eller flere medlemmer ved oppstart.
 • En fadderklubb, altså en klubb som tar på seg ett fadder-ansvar for å hjelpe oss igang.
 • Godkjennelse av en distriktsguvernør.
 • Fylt ut charter-søknad.
 • Betalt charter-avgift.

Kostnader ved å være medlem

Siden en virtuell klubb behandles som hvilken som helst vanlig klubb så er det noen faste årsavgifter klubbmedlemmene må betale til MD104. Dette ligger for øyeblikket på ca en tusenlapp per år per medlem. Er du student og er under 30 år, slipper du å betale.

Jeg jobber for å få halvert denne kostnaden.

I tillegg kommer administrative kostnader for klubben. Siden det er en virtuell klubb bør ikke disse kostnadene være store. Jeg ser for meg et webhotell med en forumløsning eller lignende. Til møter kan vi bruke Hangouts og lignende gratis-løsninger.

Men vi må da møtes?

Klart vi må møtes fysisk. Mennesker trenger fysisk kontakt for å skape samhold, men jeg ser ikke for meg at det trenger å være så ofte. Kanskje et årlig eller halvårlig seminar hvor vi møtes på en fjellgard eller lignende.

Derfor er det kanskje lurt å sette en liten fysisk begrensning på klubben. La oss si vi prøver å ha Cyber Club Lions Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge? Eventuelt kan man følge distrikts-inndelingen, men det er en pågående diskusjon i Lions for tiden om å endre antall distrikter.

Medlemmer kan selvfølgelig være medlemmer på kryss av dette, men da må de være inneforstått med at de får større reisekostnader. Jeg er usikker… Kanskje vi bare skal starte med en klubb og kalle den Cyber Club Lions Norge 01?

Målgruppe og formål?

Hva slags oppgaver skal klubben jobbe med? Det blir jo ikke noen lokale oppgaver siden en virtuell klubb ikke er lokasjons-basert.

Det vil være naturlig at denne virtuelle klubben bruker sosiale medier som virkemidler for å få frem budskap, verve medlemmer og ikke minst, samle inn penger til våre veldedige formål.

OPPDATERT: Jeg har drodlet litt rundt hva klubbens mål og formål kan være og jeg tror det bør være å arbeide mot digital mobbing.

Blir du med?

Så da kommer spørsmålet, blir du med?

Kom gjerne med en tilbakemelding til meg her i kommentarfeltet, eller hvis du ønsker å gjøre det «off the radar», send meg en mail eller kontakt meg på Twitter.

Jeg har også laget et registreringsskjema hvis du nå er sikker på at du ønsker å være med på dette prosjektet, registrer deg gjerne der!

9 kommentarer om “Vil du være med i en Cyber Lions Club?”

 1. Dette er midt i blinken for min del. Jeg har avlede signalisert til distriktsrådet at jeg vil starte en internettklubb.

  Svar
 2. Oppmuntrer gjerne til dette! Synes formålet er veldig bra! Er selv godt fornøyd med mitt medlemsskap i lokal «fysisk» klubb og styremedlemsskap i distrikt og snart MD, men jeg ser at dette kan være aktuelt for andre. Deler gjerne på FB og G+.

  Svar
 3. Hei. Det høres ut til å være en god ide. da foreslår jeg å bruke de gratis løsningen som finnes i dag. Joomla eller WordPress, her trenger vi bare en serverplass og domene. Jeg jobber med Joomla, det er et meget bra gratis program.

  Svar
 4. Vil gjerne følge litt med om Cyber Lions Club. Er analog medlem siden 2011, bor sør i Oslo og er en av de få som er «digitalisert» i min klubb. Klubben blir mindre for hvert år som går og ikke klarer å skaffe nye medlemer. Må nok etterhvert slå sammen andre klubber, hvis ikke noe dramatisk skjer. Og min klubb sier forløpig nei til kvinner – noe som jeg ikke skjønner…

  Svar
 5. Ja takk, begge deler. Dette høres spennende ut og kan nok appellere til ungdom. LC Stord Fitjar (pt. 66 medlemmer og stadig voksende) har en god del lokale engasjement/prosjekter som betinger fysisk tilstedeværelse. Likevel tror jeg at en Lions Cyber Club har mye for seg som et supplement til fysiske klubber, og på sikt kanskje en rekrutteringskilde for tradisjonelle klubber. Dette er spennende

  Svar
  • Hei Helge.

   Absolutt, helt enig. Virtuelle klubber vil ikke kunne eksistere uten tradisjonelle klubber. Vi må samarbeide og utfylle hverandre.

   Jeg er for meg at virtuelle klubber kan være ett springbrett inn i fysiske klubber for medlemmer som ønsker å utrette mer enn det er mulig i en virtuell klubb, men skal det skje tror jeg de fysiske klubbene også må modernisere seg og gjøre seg mer attraktive.

   Svar
  • Jeg kjenner jo Gaute. Var hjemme hos ham når han startet Cyber. Jeg er allerede Lions-medlem i Oslo/Hauketo (siden 2011) og blir forløpig der, men følger litt med med Cyber siden vår klubb blir mindre og mindre. Mange gamle medlemmer – som dør, og Cyber kan bli ett alternativ hvis min klubb forsvinner. Hilsen Svein

   Svar

Legg igjen en kommentar