LION: #KjoleForSkole

Jeg har en fast spalte i medlemsbladet LION, kalt Gautes Digitale Hjørne. Andre spalte er nå ute, og den omhandler .

Bladet blir sendt ut til alle medlemmer i Lions Club Norge, men skulle du ikke være medlem og har lyst til å lese det allikevel, så finner du det elektronisk her. Min spalte finner du som i forrige utgave, på side 23.

Fakta om medlemsbladet LION

Lions medlemsblad LION kommer ut seks ganger i året. Opplag 15.000. Hvert nummer har mellom 32 og 36 sider.

Bladet distribueres ca 3 uker etter materiellfristen til alle medlemmer, Venner av Lions, samarbeidspartnere og utvalgte organisasjoner.

Lionsklubbene får tilsendt tre eks av hvert nummer for å legge ut på lokale møteplasser som venteværelser, hotellobby, treningsentre mm.

Legg igjen en kommentar