Har vi ikke kommet lenger #motmobbing?

Vi som er Lionsmedlemmer var så heldige å få lov til å hjelpe Willemo Hatland med gjennomføringen av fakkeltoget mot mobbing i Oslo.

Lions Norge kjøpte inn 2000 fakler og medlemmer fra flere Lionsklubber i Oslo og Bærum, samt vi i Cyberklubben delte faklene ut. Alle faklene ble brukt, og ifølge Politiet var det rundt 4000 mennesker som gikk i toget opp Karl Johan.

Min felles Lionsvenn, Anette-Marie Antonsen har skrevet et glimrende blogginnlegg med flotte bilder fra kvelden. Les det!

Lise Gulbransen fra Lions Røde Fjær holdt en glødende appel om at dette ikke måtte være ett punktum, men starten på en ny giv mot mobbing.

Mobbing kan ha livsødeleggende virkning for dem det går ut over. Bruken av mobiltelefon og internett blant barn og unge har gjort at mobbingen nå ofte er mer skjult enn tidligere, og enda vanskeligere å stanse. Derfor er det forebyggende arbeidet viktigere enn noen gang.

Noen valg kan være avgjørende for hvordan resten av livet skal bli, spesielt på den digitale arenaen der dine valg kan forbli synlige til evig tid.

Lionsprosjektet Mitt Valg er et holdningsskapende klassemiljøprogram, et langsiktig verktøy for å skape grunnleggende gode og selvstendige holdninger hos elevene, og det har dokumenterte resultater.

Jeg har selv en datter på snart to år, jeg ønsker ikke at hun skal vokse opp i det «mobbe-samfunnet» vi har idag.

Lions arrangerer den kjente innsamlingsaksjonen Røde Fjær ca. hvert femte år. Sist gang samlet vi inn 19 millioner kroner. Formålet neste gang er nettopp «Mitt Valg», og målet er å samle inn mer penger enn sist gang.

Tenk hva over 19 millioner kroner kan gjøre for å hindre mobbing? Det er mye det!

Les mer om hvordan du kan bidra til å hjelpe oss i Lions med å bekjempe mobbing.

Legg igjen en kommentar