Bilfritt sentrum er en no-brainer!

Ring 1 i Oslo er et bittelite område, selvfølgelig bør det bli bilfritt. Det er symbolpolitikk som er viktig for fremtidig miljøpolitikk og bypolitikk.

Og for de som trodde dette var tre-elskerne i MDG sin geniale ide… jeg siterer Unge Høyre fra deres generalforsamlingsvedtak i 2014:

Fremkommelighet for sykkel og kollektivtrafikk i sentrum er helt avgjørende for å gjøre at færre er avhengig av å bruke bil i fremtiden. Oslo Unge Høyre mener at syklister, gående og kollektivtrafikk skal prioriteres i sentrum. Samtidig er det viktig å sørge for at butikker, restauranter og kontorer får varer levert og avfall hentet.

Oslo Unge Høyre vil:

  • Etablere flere bilfrie gater i Oslo og stenge enkelte gater i rushtiden for personbiler for å forbedre fremkommeligheten for buss og trikk.
  • Gjøre byen innenfor Ring 1 bilfri
  • Bilister med nedsatt funksjonsevne, utrykningskjøretøy, nullutslippsdrosjer og varelevering innenfor begrensede tidsrom skal være tillatt i de bilfrie gatene.

Symbolpolitikk

Som mange har påpekt, dette er ikke miljøpolitikk, det er symbolpolitikk… helt enig, og det er viktig å få gjennomført!

For det første, alle som ferdes daglig til fots innenfor Ring 1 vet godt at å fjerne privatbilistene vil bety dramatisk mye mindre biler i ett bybilde der det er superenkelt å skjønne at her bør fotgjengere og syklister prioriteres. Det vil gi oss ett hyggeligere sentrum, ett sentrum det er mer fristende å handle i, kanskje ikke møbler men det meste annet.

Ett sentrum der er mer hyggelig å være i etter jobb, ett sentrum med mer folkeliv, ett sentrum med mer arrangementer, ja kanskje ett sentrum der vi faktisk begynner å snakke sammen og bli mer integrert, øst og vest, mørk og lys?

Ruter er enige

I sin «Fremkommelighetsstrategi» fra 2011 skriver Ruter:

For at vi skal lykkes i arbeidet med en bedret fremkommelighet for kollektivtransporten, må det i noen grad skje på bekostning av vilkårene for personbilbruk.

Videre skriver de:

Sentrumsgatene bør normalt reserveres gående, syklende, trikk, buss og begrenset adkomstrafikk og varelevering.

Jeg tar med ett sitat til før jeg gir meg med Ruters fremkommelighetsstrategi:

Erfaringer fra byer som har satset på et tilnærmet bilfritt sentrum, er gjennomgående positive, vurdert ut fra hensyn til så vel sentrumsliv som kollektivtrafikk. Biltrafikk henvises til ringveier rundt sentrum og parkeringsanlegg i sentrumsranden.

Les det en gang til; Erfaringer fra byer som har satset på et tilnærmet bilfritt sentrum, er gjennomgående positive. Nå må folk snart slutte med denne tullete skremselsretorikken vi ser i avisene og sosiale medier!

Mer innfartsparkering

Med det viktigste er altså å sette en standard for å endre vanene våre. Man må få folk til å skjønne at vi må endre oss for å redde miljøet. Vi må parkere bilen hjemme i hverdagen og vi må bli mer effektive. Jeg leser for eksempel om folk som hevder at det er raskere å kjøre til sentrum enn å ta toget fra Kolbotn. Bullshit!

Når det er sagt så er det mye som må gjøres før man kan gjennomføre dette på en effektiv måte. Fra Akershus inn til Oslo passerte det ifjor 391.970 biler per døgn. Per døgn! Det er mange biler det!

Det må gjøres enklere for Akershus-folket å komme seg inn til Oslo uten bil. Det må investeres i jernbane- og innfartsparkeringer. Det sistnevnte er svært viktig, matpakkerute-busser som bruker en evighet ned til toget, bare for å se at toget ikke ventet er ikke effektivt. Alle togstasjoner rett utenfor Oslo må få større (og gratis) parkeringshus. Det bør også enkelte tog- og T-banestasjoner rett innenfor Oslo få. Eksempelvis Furuset og Hauketo.

Mortensrudbanen
Mortensrudbanen

Personlig gleder jeg meg mest til Mortensrudbanen gjenåpnes i april med dobbelt så mange avganger 🙂

Legg igjen en kommentar