Cyberklubben er død, lenge leve cyberklubben!

Jeg startet klubben i april 2014 på forespørsel fra Lions Norge. Den 1. juli 2016 slår vi klubben sammen med Lions Club Oslo. Det er litt kjipt at vi ikke lykkes slik jeg hadde sett for meg, men fremtiden mener jeg fortsatt kan være lovende for «Cyberklubben».

Jeg lagde ett konsept for en ren nettbasert Lionsklubb, iløpet av ett år rekrutterte jeg over 30 medlemmer, noen tidligere Lionsmedlemmer, men de aller fleste helt nye til organisasjonen. Nesten alle under 40, og mange i samme livssituasjon som oss, småbarnsforeldre med karrière.

Siden jeg startet arbeidet i 2013 og frem til dag har endel sluttet og endel nye kommet til, men det viser potensialet og at dette er ett konsept som frister yngre mennesker.

Klubben har også fristet eldre Lions medlemmer som ikke lenger orker ett høyt aktivitetsnivå. Vi har dermed hatt en ganske god spredning på alder, geografi og kjønn i vår klubb med medlemmer fra Finnmark i nord til Sarpsborg i sør. Vi har 50% kvinner og en snittalder på 45 år.

Aktiviteter

Klubben har ikke vært grusomt aktiv, men vi har likevel gjennomført flere aktiviteter vi kan være stolte av. Det første vi fikk til var å få inn en tekst skrevet av undertegnede om mobbing og Mitt Valg i lærebøkene på VGS. Teksten står nå i læreverket kalt Grip teksten for VG1.

Vi var også aktive under fakkeltoget mot mobbing. Vårt medlem og bloggeren Anette Marie Antonsen skapte konseptet «Mobbemeldingen». Det ble forsåvidt en suksess der vi fikk inn mange triste mobbemeldinger, men ideen vår om at lokale klubber skulle ta tak i disse og gå på skolene mobbingen skjedde på, fungerte ikke. Klubbene vi tok kontakt med var ikke interessert…

Einar Lyngar sitt Syriaprosjekt har vi også støttet i flere omganger. Vi samlet inn masse barneklær som ble sendt til syria og vi samler inn penger via sosiale medier til helsetjenester for flyktningebarn i Libanon.

Under den nasjonale innsamlingsaksjonen Lions Røde Fjær var cyberklubben godt representert i ungdomsgruppen og vårt yngste medlem, Nicoline Jensen, var konferansier på selve konserten.

Vi har også holdt kurs for over 10 Lionsklubber i bruk av sosiale medier, ett konsept vi nå ser på å videreutvikle og kapitalisere på.

Sammenslåing med Lions Club Oslo

Etter å ha drevet klubben i to år så har vi innsett at selv om medlemmene liker konseptet rundt en «cyberklubb», så er det lite vilje til å ta verv og gjøre de administrative oppgavene som må gjøres uavhengig av om det er en cyberklubb eller en helt vanlig Lionsklubb.

Våre medlemmer er travle mennesker, mange småbarnsforeldre. Tiden strekker ofte ikke til, og dermed blir styremøter, regnskap, distriktsmøter, riksmøter, osv osv rett og slett nedprioritert og det igjen fører til at aktivitetsnivået i klubben har sunket drastisk etter Lions Røde Fjær.

LC Oslo er Norges eldste klubb, men også en klubb som er inne i en fase med stor forandring. Fra å være en klubb med medlemmer fra nærmiljøet på Majorstua/Frogner har de nå en svært spredt medlemsmasse med medlemmer fra Skedsmo i nord, Ås i øst og Sandvika i vest. Klubben er veldrevet av noen av Lions sine mest erfarne mennesker, og de ønsker å utforske muligheten til å ha en form for underfilial for medlemmer som ikke har tid til faste Lionsaktiviteter.

Når vi i styret i cyberklubben nå har tenkt på dette i noen måneder (vi begynte å snakke om dette i februar) så ser vi nå at det er en naturlig utvikling av Cyberkonseptet. Skal en cyberklubb kunne overleve på egne ben tror vi at den må ha 200+ medlemmer for å ha nok ildsjeler til å holde den gående.

Vi har ikke klart å rekruttere nok medlemmer, og ser at sammensmelting med lokale klubber kan være en ide. Da kan vi utnytte kapasiteter til eldre og unge og tilpasse Lions medlemskapet til alle livets faser. Vi ser for oss at et medlem iløpet av livet kan flyte mellom den lokale klubben og cyberklubben etterhvert som livssituasjonen endrer seg.

Vi setter til høsten ned en komité med cybermedlemmer og tradisjonelle medlemmer som skal videreutvikle konseptet. Kanskje konseptet blir så bra at det kan replikeres over til andre klubber og at man kan skape en form for felles «cyberlions-samfunn» på tvers av klubbene?

Ett nasjonalt Cyberlions-samfunn

Jeg ser for meg at ett slik «cyberlions-samfunn» kan ha mange positive effekter på samarbeid mellom klubber og distrikter, for der har Lions en tydelig utfordring idag.

Jeg var i helgen på distriktsmøte i Lions distrikt 104H. Det var en positiv opplevelse, men det var også veldig tydelig at det er lite samarbeid mellom klubbene og enda mindre mellom distriktene. Jeg ser for meg at ett cyberlions her kunne vært ett bindeledd mellom alle de små geografiske enhetene Lions er bygget opp av.

Klarer vi å rekruttere yngre mennesker uten «Lions-bagasje», kanskje få inn studentmedlemmer som tidligere ville sluttet i Lions når de var ferdige med studiene, så tror jeg på at ett samlet nasjonalt cyberlions vil være en samlende organ innad i Lions Norge. Kanskje til og med ett naturlig nav for å drive nasjonale og internasjonale prosjekter?

Gode Lionsvenner

Tilslutt vil jeg takke de som har støttet meg igjennom disse tre årene. Jeg har fått mange nye Lionsvenner, dessverre er ikke alle med videre, men de har likevel gjort ett stort bidrag underveis. Jeg har lyst til å trekke frem noen nøkkelpersoner som har bidratt mer enn andre i klubben:

 • Arild Heen (hjalp til med å skape konseptet)
 • Laki Gjesti (primus motor for klesinnsamlingen)
 • Annette Marie Antonsen (mobbemeldingen)
 • Søren Jensen (gode råd og økonomisk startkapital)
 • Minda Krosby (Lions Røde Fjær ungdomsgruppe)
 • Nicoline Jensen (Lions Røde Fjær ungdomsgruppe)
 • Veronica Dale (klubbens sekretær)
 • Espen Korslund (klubbens visepresident)
 • Maria Korslund (klubbens kasserer første året)
 • Øystein Berg Nilsen (klubbens kasserer andre året)
 • Trond Heggelund (styremedlem og kursholder)

Her er ett bilde av de som møtte opp fysisk på vårt siste årsmøte.

A photo posted by Gaute Holmin (@gauteweb) on

Legg igjen en kommentar