Grafana på Raspberry Pi

Grafana er en åpen plattform for å visualisere data fra mange forskjellige kilder som for eksempel Prometheus, Elastic Search, Apica, Instana, Amazon CloudWatch, Azure Monitor og mye mer moro.

Og selvfølgelig kan du kjøre det på en Raspberry Pi! Det finnes flere måter å få satt opp Grafana på, her er en måte som fungerte fint for meg.

Først må du legge til en kilde du kan installere Grafana fra.

curl https://bintray.com/user/downloadSubjectPublicKey?username=bintray | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.bintray.com/fg2it/deb stretch main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list

Så må du oppdatere Apt Get og installere Grafana.

sudo apt-get update
sudo apt-get install grafana

Nå er du bare bittelitt tekstredigering unna, så er du i mål.

sudo nano /etc/grafana/grafana.ini

Nå må du finne protocol og http_port og fjerne ; foran dem slik at det blir seende sånn her ut:

[server]
# Protocol (http, https, socket)
protocol = http

# The ip address to bind to, empty will bind to all interfaces
;http_addr =

# The http port  to use
http_port = 3000

Lagre dokumentet ved å trykke CTRL+O og gå ut av dokumentet med CTRL+X. Tilslutt restater du Grafana.

sudo service grafana-server restart

Du logger deg så inn på http://raspberrypi:3000 med admin/admin.

Eksempel på Grafana Dashboard.
Grafana Dashboard som viser data fra Apica Synthetic Monitoring

Legg igjen en kommentar