Obos Representantskap

Representantskapet i Obos skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Hvorfor er jeg med i representantskapet?

NB: Bildet over er ikke fra representantskapet, men fra mitt borettslag sin sommerfest, det er blant annet disse flotte folkenes interesser jeg skal forvalte som representant i Obos.

Det er representantskapet som vedtar regler for tildeling av boliger i Obos, som behandler og fremmer innstillinger i saker som skal behandles på generalforsamlingen og som velger Obos’ styre.

Jeg er selv valgt inn som representant for såkalt boende medlemmer, altså medlemmer som eier en andel i ett borettslag. Jeg ble første gang valgt inn i 2005 etter en nominasjon fra det borettslaget jeg bodde i den gangen. I 2010 ble jeg også valgt inn i representantskapets valgkomite og 2019 ble jeg valgt til leder av valgkomiteen.

Hvor mange er i representantskapet?

Representantskapet består av 47 medlemmer og 23 varamedlemmer, hvorav 41 medlemmer og 17 varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

Av representantskapets valgte medlemmer skal 21 medlemmer og 9 varamedlemmer være andelseiere som ikke har eller er tildelt bolig i tilknyttet borettslag, mens 20 medlemmer og 8 varamedlemmer skal ha eller være tildelt slik bolig.

De ansatte i Obos og i heleide datterselskaper av Obos, har rett til samlet å oppnevne inntil 6
medlemmer med 6 varamedlemmer.

Hva gjør representantskapet?

Representantskapet har 5-7 møter iløpet av året, som regel er det 6 møter pluss generalforsamling. Vi har tre typer møter i tillegg til generalforsamlingen og de er ganske likt fordelt utover året hvert år:

Årshjul for representantskapet i Obos.

Året til representantskapet starter i mai med ett konstituerende møte en uke eller to etter generalforsamlingen. Dette møtet går mest ut på å velge ledelsen i representantskapet og å velge styret i Obos. Sistnevnte er kanskje det viktigste representantskapet gjør sånn rent formelt sett iløpet av året.

Gaute på befaring med representantskapet i Obos.

Så er det sommer og det første møtet etter sommeren er det mest spennende møtet vi har. Da drar vi ut på befaring på byggeplasser i Oslo-området. Vi busses rundt og får ofte gått inn på selve byggeområdet og inn i leiligheter eller hus. Der får vi en orientering av prosjektleder og kan stille spørsmål.

De vanlige møtene til representantskapet kan ha varierende innhold. Vi har ofte ett møte med en folkevalgt politiker eller to som holder ett foredrag om boligpolitikk, samferdsel eller lignende.

Noen møter har ren internt fokus, men Obos organisasjonen kryr av gode folk så det er som regel meget spennende temaer. Oktobermøtet vi hadde i 2019 for eksempel var dedikert til elbiler og lading i borettslag og sameier. Vi fikk innføring i alle utfordringer og muligheter fra juridisk til el-teknisk.

Så sist men ikke minst har vi ett årlig seminar. Dette er fylt med spennende foredragsholdere som snakker om makro-økonomi, nasjonale og internasjonale samfunnstrender og lignende. Deretter blir det muligheter til diskusjoner og tilslutt en festmiddag.

Alt i alt er representantskapet til Obos en mulighet til å påvirke Norges største boligutvikler og dermed også påvirke boligpolitikken i alle Norges største byer, samtidig som du møter mange spennende mennesker og lærer noe nytt hver gang representantskapet møtes.

Får du muligheten til å stille på valg i ett representantskap, Obos sitt eller andre, hopp på, jeg kan garantere deg at det vil være interessant, lærerikt og nyttig.

Legg igjen en kommentar