Obos Representantskap

Representantskapet i Obos skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Hvorfor er jeg med i representantskapet?

NB: Bildet over er ikke fra representantskapet, men fra mitt borettslag sin sommerfest, det er blant annet disse flotte folkenes interesser jeg skal forvalte som representant i Obos.

Det er representantskapet som vedtar regler for tildeling av boliger i Obos, som behandler og fremmer innstillinger i saker som skal behandles på generalforsamlingen og som velger Obos’ styre.

Jeg er selv valgt inn som representant for såkalt boende medlemmer, altså medlemmer som eier en andel i ett borettslag. Jeg ble første gang valgt inn i 2005 etter en nominasjon fra det borettslaget jeg bodde i den gangen. I 2010 ble jeg også valgt inn i representantskapets valgkomite og 2019 ble jeg valgt til leder av valgkomiteen.

Hvor mange er i representantskapet?

Representantskapet består av 47 medlemmer og 23 varamedlemmer, hvorav 41 medlemmer og 17 varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

Av representantskapets valgte medlemmer skal 21 medlemmer og 9 varamedlemmer være andelseiere som ikke har eller er tildelt bolig i tilknyttet borettslag, mens 20 medlemmer og 8 varamedlemmer skal ha eller være tildelt slik bolig.

Det er ett viktig poeng her i at de som ikke bor i et tilknyttet boretslag (ikke tildelt bolig) alltid er i flertall. Det er de både i representantskapet og i valgkomiteen.

De ansatte i Obos og i heleide datterselskaper av Obos, har rett til samlet å oppnevne inntil 6
medlemmer med 6 varamedlemmer.

Hva gjør representantskapet?

Representantskapet har 5-7 møter iløpet av året, som regel er det 6 møter pluss generalforsamling. Vi har tre typer møter i tillegg til generalforsamlingen og de er ganske likt fordelt utover året hvert år:

Årshjul for representantskapet i Obos.

Året til representantskapet starter i mai med ett konstituerende møte en uke eller to etter generalforsamlingen. Dette møtet går mest ut på å velge ledelsen i representantskapet og å velge styret i Obos. Sistnevnte er kanskje det viktigste representantskapet gjør sånn rent formelt sett iløpet av året.

Gaute på befaring med representantskapet i Obos.

Så er det sommer og det første møtet etter sommeren er det mest spennende møtet vi har. Da drar vi ut på befaring på byggeplasser i Oslo-området. Vi busses rundt og får ofte gått inn på selve byggeområdet og inn i leiligheter eller hus. Der får vi en orientering av prosjektleder og kan stille spørsmål.

De vanlige møtene til representantskapet kan ha varierende innhold. Vi har ofte ett møte med en folkevalgt politiker eller to som holder ett foredrag om boligpolitikk, samferdsel eller lignende.

Noen møter har ren internt fokus, men Obos organisasjonen kryr av gode folk så det er som regel meget spennende temaer. Oktobermøtet vi hadde i 2019 for eksempel var dedikert til elbiler og lading i borettslag og sameier. Vi fikk innføring i alle utfordringer og muligheter fra juridisk til el-teknisk.

Så sist men ikke minst har vi ett årlig seminar. Dette er fylt med spennende foredragsholdere som snakker om makro-økonomi, nasjonale og internasjonale samfunnstrender og lignende. Deretter blir det muligheter til diskusjoner og tilslutt en middag.

Representantskapet har også en kontrollkomite bestående av medlemmer fra og valgt av representantskapet som går igjennom styrets arbeide og rapporterer tilbake til representatskap og generalforsamling.

Alt i alt er representantskapet til Obos en mulighet til å påvirke Norges største boligutvikler og dermed også påvirke boligpolitikken i alle Norges største byer, samtidig som du møter mange spennende mennesker og lærer noe nytt hver gang representantskapet møtes.

Får du muligheten til å stille på valg i ett representantskap, Obos sitt eller andre, hopp på! Jeg kan garantere deg at det vil være interessant, lærerikt og nyttig.

Delegertmøte og generalforsamling

OPPDATERT: 31. Mars 2021

Tidligere ordfører Fabian Stang hadde den 29.03.21 en kronikk i Avisa Oslo som er så full av feil at jeg føler jeg må utbrodere medlemsdemokratiet litt til.

På generalforsamlingen til Obos kan alle borettslag med 31 andeler eller flere stille med en delegert. Den delegerte velges på borettslagets generalforsamling året før. Denne delegerte har tale og stemmerett på generalforsamlingen til Obos. For de øvrige borettslagene trekkes det ut ett gitt antall delegater ved loddtrekning.

For medlemmer som ikke bor i ett tilknyttet borettslag, så kan alle stille på delegertmøte før generalforsamlingen. Alle som møter opp der blir normalt sett valgt som delegert til generalforsamlingen med tale og stemmerett.

Det er altså meget enkelt å bli valgt til å være delegert og være med på å bestemme retningen til Obos.

Hvordan bli valgt til representantskapet

For medlemmer som bor i ett tilknyttet borettslag, så er det borettslagets styre som kan nominere potensielle medlemmer til Obos Representantskap. Hvert år får vi inn mange gode kandidater til valgkomiteen.

For medlemmer som ikke bor i ett tilknyttet borettslag så kan de melde sitt eget kandidatur til Obos sentralt. Det annonseres hvert år etter kandidater i Obosbladet og vi får inn mange gode kandidater til valgkomiteen hvert år.

Valgkomiteen går så igjennom alle disse kandidatene og nominerer det antallet som valgkomiteen synes er fornuftig å erstatte til generalforsamlingen, som så velger representantskapet.

Hvert år står litt over halvparten av representantskapet på valg, mange ønsker gjenvalg, men ikke alle. Ikke alle som ønsker gjenvalg blir innstilt av valgkomiteen.

Det er stadig utskifting i representantskapet, så dette er ingen «indre krets». I 2020 ble over 20% av representantskapet byttet ut med nye representanter, og de siste 2-3 årene før det har vi ligget på mellom 10 til 20% årlig fornying av representantene. Det har ført til at representantskapet idag har en meget god spredning på alder, geografi, ansenitet og faglig bakgrunn.

Medlemsdemokratiet lever med andre ord i høyeste grad fortsatt i Obos!

En kommentar om “Obos Representantskap”

Legg igjen en kommentar