Drit i om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke

La oss si at klimaendringene ikke er menneskeskapt og at vi ikke klarer å bremse dem. Hva har vi da egentlig tapt på å kjempe mot dem?

La oss si at vi slutter å suge opp olje fra jordens indre og brenne den opp. At vi slutter å bruke plast laget av olje til alt mulig, for så tilslutt å brenne det opp fordi det ikke kan nedbrytes av naturen.

At vi slutter å overprodusere kjøtt som tilslutt ender opp med å brennes opp fordi vi er for kresne. At vi slutter å bytte ut alt av elektronikk hvert år og dermed brenner mindre farlige kjemiske materialer.

La oss si at vi gjør alt det klimaforkjemperne vil, også viser det seg at klimaendringene ikke lar seg stoppe likevel. Var da alt forgjeves?

Selvfølgelig ikke!

Vi vil da ha oppnådd drastisk bedre luftkvalitet, spesielt i byene, hvilket vil ha ført til dramatisk nedgang i luftveissykdommer og flere barn vil vokse opp uten astmaplager.

Mindre kjøttproduksjon og økologisk landbruk vil føre til drastisk bedre dyrevelferd og mindre rovdrift av skog og jord. Vi vil spise sunnere, ha bedre helse, færre livstilsykdommer, koste helsevesenet mindre og leve lenger.

Overgangen til bruk av nedbrytbare alternativer til plast og smøreprodukter vil føre til mindre mikroplast i naturen og mindre lidelser for fisk og fugleliv.

Redusert forbruk vil føre til en endring i innovasjon hvor innovasjon vil rettes mot å utnytte det produkter vi allerede har bedre og bremse bruk-og-kast mentaliteten i samfunnet, dermed føre til mindre forskjeller mellom fattig og rik.

Ungdommer i klimastreik

Samfunnet trenger drastiske systemendringer for å sikre en mer rettferdig fremtid, alle generasjoner yngre enn min skjønner dette, de skjønner at det overveldende flertallet av forskermiljøene ikke tar feil.

Det er bare de med endringsvegring som fornekter dette, de som ikke vil forholde seg til at vi må endre oss. De starter heller Facebook-grupper og velter seg i ekkokamre der de blokkerer folk som prøver å argumentere med fakta.

Hvordan finansiere endringene?

Endringene må skje nå mens vi ennå kan finansiere dem med oljepenger. Ved å investere heftig på fornybar energi og innovasjon de neste 10-15 årene bør vi kunne flytte inntektene gradvis og kontrollert vekk fra oljen før det er for sent og Norge havner i bakleksa. 

Havvind vil bli lønnsomt, alternativer til plast vil bli lønnsomt, osv… det krever bare investering i innovasjon og kompetanse. Men vi må starte NÅ!

Vi i Norge har en unik mulighet til å bli verdenslederen i dette store skiftet som må komme, men ett ganske lite vindu å bruke nå hvis vi skal få ett forsprang. 

Dette er ikke snakk om å innføre mer sosialisme eller overformynderi, men å styre markedskreftene og kapitalismen i en mer klimavennlig og human retning. For våre fremtidige generasjoner har vi ikke råd til å la båten seile uten oss.

Dette skriver også CEO i ett av verdens største investeringsfond og mange-milliardær Larry Fink om i sitt årlige brev. Han advarer om at investeringer i olje og fossilt drivstoff er høy-risiko og spår en fundamental endring i finansmarkedet som følge av klimaendringene. Her er en podkast fra Aftenposten som snakker om teamet:

Bilder: Markus Spiske / Pexels.com

Legg igjen en kommentar