Vertikal skjerm med Raspberry Pi

Litt sært bruksområde kanskje, men det finnes ingen GUI kontroll for å rotere skjermen på Raspbian, så her er ett enkelt triks som virker.

Hvorfor skulle du ønske å rotere skjermen? Det kan for eksempel være fordi du skal bruke den som ett dashboard av en eller annen variant (som jeg gjør med Power BI i bildet over her), for eksempel med MagicMirror eller Dakboard.

Eller kanskje fordi du bygger en arkademaskin og skal emulere vertikale arkadespill med for eksempel Retropie.

Det er ganske enkelt å rotere skjermen, men du må ut til kommandolinjen en liten tur.

Du skal redigere en konfigurasjonsfil, jeg pleier å bruke Nano til det:

sudo nano /boot/config.txt

Hvor som helst i denne filen, for eksempel helt nederst… legger du til følgende linjer:

# Rotate display 90 degrees
display_rotate=1

Den første er bare en kommentar, ikke nødvendig, men jeg liker å legge til en kommentar så man skjønner hva dette er neste gang.

Du velger enten verdien «1» eller verdien «3» avhengig av hvilken vei du ønsker å rotere skjermen. «1» roterer med klokka mens «3» roterer mot klokka.

Så tar du en restart og du er ferdig:

sudo shutdown -r now

Bonus: Du skjønner sikkert nå at verdien «2» eventuelt vil snu skjermbildet 180 grader.

Legg igjen en kommentar