Hvordan Amsterdam ble sykkelby

Amsterdam er idag sykkelbyen over alle sykkelbyer, men det var ikke alltid sånn og bare såvidt at det ble sånn.

Gründeren av den amerikanske butikkjeden Propel Bikes, Chris Noles, har her filmet en befaring i Amsterdam sponset av den nederlandske transportsykkelprodusenten Urban Arrow med byplanleggeren Meredith Glaser der de sykler seg igjennom Amsterdam og snakker om grepene som byen har tatt siden bilen holdt på å ta over byen på syttitallet.

Her har norske byer mye å lære i tankesettet for hvordan bygge ut sykkelinfrastruktur uten at bilistene føler de blir skviset ut (selv om de jo til en viss grad blir det).

Det som jeg bet meg mest merke til etter denne glimrende gjennomgangen var:

  • Man bygger sykkelinfrastrukturen på en måte som gjør det lettere å kjøre bil i sentrum ved å fjerne sykkelen fra bilistens domene. Dermed føler bilistene seg også tryggere.
  • Oppmerking og tekst i asfalten brukes slik at det skal være minst mulig behov for skilting. Mindre skiltjungel betyr mindre forvirring og høyere sikkerhet.
  • Syklistene har egne røde felt i rundkjøringer og man prøver så langt som mulig å lage rundkjøringer istedet for lyskryss.
  • De har satt ned farten for motorkjøretøy i sentrum, til stort sett 30 km/t.
  • Nederland har en hovedregel som sier at det største og raskeste fremkomstmiddelet som prinsipp bærer skylden ved ulykker.

OPPDATERT 05. januar 2022: Propel har laget en flott video til med Meredith Glaser hvor hun utbroderer mer om hvordan de driver byplanlegging i Amsterdam med syklister og myke trafikanter i fokus:

«Ingen» bruker sykkelhjelm i Amsterdam

Så du på videoen og stusset over at så og si ingen brukte sykkelhjelm?

Nederland er det landet i verden med minst dødsulykker på sykkel. Det er også ett av landene i verden med flest syklister. Likevel er det nesten umulig å finne en nederlender som bruker sykkelhjelm… hvorfor det?

Her i landet bruker vi sykkelhjelm som hvilepute for det virkelige problemet: Dårlig sikkerhet for syklister i trafikkbildet og for dårlig sykkelopplæring av barn og unge.

Nederlenderne har tatt tak i dette, som videoen over viser, prioriterer de sikkerhet for syklistene ved å skille dem fra biltrafikken og fotgjengerne så mye som mulig. Samtidig gir de barn sykkelopplæring fra femårsalderen. Her i Norge får du ikke sykkelopplæring før femte klasse 🙁

En siste kuriosa å tygge litt på er at forskning viser at det å bruke sykkelhjelm øker sannsynligheten for at du tar større sjanser og risiko når du er ute og sykler.

En kommentar om “Hvordan Amsterdam ble sykkelby”

Legg igjen en kommentar