Hvem finansierer hvilke partier?

Statsforvalterens fellestjenester vedlikeholder en datakilde for hvilke partier som får økonomiske bidrag og fra hvem. Jeg har visualisert tallene i Power BI.

Åpenhet om partifinansiering er med på å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirker dessuten korrupsjon og uønskede bindinger. Alle politiske partier har derfor fullstendig regnskaps- bokførings- og innberetningsplikt etter partiloven.

Denne Power BI rapporten viser hvilke partier som har fått hvor mye økonomiske bidrag og fra hvem. Du kan filtrere på typer partier (kommune, sentralt, ungdoms, etc), partier og bidragsytere.

Paidiagram som viser total fordeling av bidrag.

Datakilden er partifinansiering.no og tallene er for stortingsvalget 2021. Du kan lett endre år for tallgrunnlaget ved å laste ned det utvalget du ønsker i Excelformat fra partifinansiering.no og endre stien til datakilden i Power BI Desktop.

For å se rapporten må du bruke Windows og ha Power BI Desktop applikasjonen installert, den kan du installere gratis fra Microsoft Store.

Du kan laste ned selve Power BI rapporten fra min GitHub og bruke den og videreutvikle den fritt.

Legg igjen en kommentar