Idag kan du stemme grønt!

Bilde av Sébastian Dahl, Creative Commons.

Det er ikke lenge siden norske politikere smålo av streikende barn og ungdommer og mente de heller burde vært på skolen, mumlet om manglende smittevern og noen få plakater som ikke fikk plass i søppelbøttene. Nå slår FN fast en gang for alle at de streikende barna har 100% rett.

Den 9. august 2021 er en dag for historiebøkene. Det var dagen da FN’s klimarapport ble lagt frem med noen svært dystre fremtidsvisjoner. Endringene skjer med større fart enn noen gang og det settes «rekorder» på alle områder:

Sixth Assessment Report - Rekordstore endringer

Det eneste som kan hjelpe er radikale endringer i måten vi lever på.

Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige. Rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder.

FNs generalsekretær António Guterres

Vi når ikke klimamålet med 1,5 grad oppvarming, ekstremvær blir mer vanlig, isbreer forsvinner og golfstrømmen står i fare for å stoppe opp. Dette er den nye hverdagen vi må leve med, det eneste vi kan gjøre nå er å prøve å bremse utviklingen:

Sixth Assessment Report - Den nye normalen

Det første skrittet kan du ta allerede idag, og det krever nesten ingenting av deg: Gå til stemmelokalet og stem grønt!

Legg igjen en kommentar