Nullutslippsoner, hva er greia?

Senterpartiet ser ut til å ønske å bruke nullutslippsoner som FUD-argument mot de grønne partiene i stortingsvalget i år. Hvorfor bør vi egentlig ha en slik sone?

For det første: Hva i huleste har ett lite mijøtiltak i fire byer å gjøre i debatten til ett stortingsvalg? Dette burde være lokale saker i kommunevalget.

Jo, det det har å gjøre i stortingsvalget er at Senterpartiet og Fremskrittspartiet er desperate etter å finne ting å skremme folk med for å hindre at flere stemmer går til Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, og hva passer vel bedre da enn å skremme med at folk ikke lenger skal få bruke dieselbilen sin og raljere med at de fattige vil få det enda verre? Det går rett hjem hos folk som overhodet ikke vil bli påvirket av disse små lokale tiltakene innerst i bykjernene av en eller annen uforståelig grunn.

Senterpartiet har forsåvidt rett i en ting; Nullutslippsoner har lite å gjøre med klimapolitikk, dette er først og fremst ett lokalt miljøtiltak.

Dog viser en rapport at ringvirkningene av dette miljøtiltaket kan ha positive klimaeffekter også.

Både Oslo og Bergen ønsker å teste ut slike soner, og Trondheim og Stavanger har bestilt utredninger, så de vurderer det også. Likevel skal jeg herfra ta utgangspunkt i Oslo da det er min by og den jeg kjenner best.

Nullutslippsone i Oslo

Forslaget er to-delt:

  • Først i Oslo sentrum innenfor Ring 1, fra Tjuvholmen i vest til Oslo S i øst fra 2022 eller 2023 (mørkeblå del på kartet under).
  • Deretter kan hele området innenfor Ring 2 bli inkludert i løpet av 2025. Området dekker deler av Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo (lyseblå del på kartet under).
Nullutslippsone i Oslo
Forslag til nullutslippsoner i Oslo

Området Oslo har valgt ut som første steg er ett ganske lite område, men samtidig det aller mest tettbygde området i byen. Her er det mye handel og bedrifter, men også endel mennesker som bor. De aller fleste som bor og beveger seg i dette området gjør det ikke per bil, men til fots, per sykkel og/eller kollektivtrafikk.

Her er eksos og støy plagsomt for helsen, spesielt i vinterhalvåret. Det vil være en stor miljøgevinst for dette området å bli kvitt eksosen og støyen fra fossile kjøretøyer.

Her er presentasjonen til Heidi Sørensen, direktør for klimaetaten i Oslo Kommune fra Arendalsuka i 2021 om blant annet nullutslippsoner:

Konklusjon

Nullutslippsoner er ett godt lokalt miljøtiltak for de som bor, jobber og driver næringsvirksomhet i «sonen», og det gir ett sterkt og godt signal til alle rundt som vil drive elektrifiseringen av bilparken raskere frem og få flere over på mer klimavennlig transport.

Hvorfor dette er en sak i valgkampen til stortinget er for meg helt uforståelig, utover å skape FUD rundt de grønne partiene for de som IKKE bor i nærheten av disse nullutslippsonene.

Jeg gleder meg ihvertfall veldig til å kunne sykle til jobb uten å måtte puste inn eksos hele veien fra Grønland til Slottsparken 🙂

Legg igjen en kommentar