8 sekunders regelen

Hva har gamle kampsportfilmer, stevnemøter og web-utvikling til felles? Åtte sekunder vil noen hevde.

Det hevdes at i gamle kampsportfilmer, som i den på bildet over med Bruce Lee og Chuck Norris, så tar det i snitt åtte sekunder fra to kamphaner møtes til de begynner å slåss.

Det er også skrevet bøker om at når du møter noen for første gang, for eksempel på et stevnemøte, så har du åtte sekunder på å gjøre et godt førsteinntrykk.

Hva har det med web-utvikling å gjøre?

Det ble lenge hevdet av mange at åtte sekunder var grensen for hvor lenge en sluttbruker gidder å vente på at en nettside skal laste inn. Faktisk så hadde de fleste responstids-måleverktøyene som begynte å dukke opp for ca. 15 år siden nesten alltid åtte sekunder som standard terskelverdi for når en nettside er «treg».

De fleste har dog gått bort fra denne grensen på åtte sekunder nå. Undersøkelser for eksempel AppDynamics har fått utført, viser at de fleste av oss dropper å laste en webside hvis den tar over fem sekunder å laste inn. Google opererer med en grense på to sekunder for å få en god «page rank», også så videre.

Disse terskelverdiene på 2 og 5 sekunder er nok gode å bruke om du drifter en offentlig nettside som en blogg, nettavis, nettbutikk eller lignende, men hva med enterprise applikasjoner hvor disse verdiene kanskje er uoppnåelige for enkelte kompliserte operasjoner?

La oss snu oss til akademia og høre hva de sier. Den berømte danske PhD Jacob Nielsen fra Nielsen Norman Group holder fast på sin teori om tre forskjellige terskelverdier, som jeg også synes er en ganske god leveregel å ha i bakhodet:

Han sier altså at det i praksis er tre terskler for responstid i all IT-utvikling:

  • 0,1 sekunder. Tar det lenger tid enn det oppleves det ikke lenger som om knappen du trykket på reagerte øyeblikkelig på ditt trykk. Dette bør være terskelverdien for meny-navigasjon for eksempel.
  • 1 sekund. Tar det lenger tid enn dette føles det ikke lenger som om handlingen som utføres gjøres på grunn av ditt tastetrykk. Dette bør være terskelverdien for statiske websider.
  • 10 sekunder. Tar det lenger tid enn 10 sekunder har brukeren mistet fokus og begynt å tenke på andre ting. Dette bør være terskelverdien for for eksempel rapport-generering og lignende.

Selvfølgelig vil det alltid finnes ting brukerne kan gjøre som vil ta mer enn 1 eller 10 sekunder. Det kan være tungt tilpassede dashboards som krever en masse integrasjoner, og så videre. Kanskje regnskapsrapporter som genereres en gang i måneden og lignende.

Det er som viktig i slike tilfeller, er å drive med forventningsstyring. Nemlig å gjøre brukerne klar over og ensforent med at disse oppgavene kan og må ta lengre tid. Kommuniser med dem og vær trygg på at de forstår hvorfor enkelte operasjoner må ta lengre tid.

Legg igjen en kommentar