Sykle i fylla? Hva er reglene?

I sommer kom det nye regler for elsparkesykler som blant annet medførte at det ble ulovlig å kjøre dem i beruset tilstand. Hva er egentlig reglene for sykler og elsykler nå?

Den 15. juni 2022 ble «småelektriske kjøretøy» omklassifisert fra å være «sykkel» til å være «motorvogn». Det betyr ganske mye for de som kjører rundt på elsparkesykler. I praksis er det tre ting å forholde seg til for brukerne foreløpig:

  • 12 års grense for å køre
  • 15 års grense for hjelmpåbud
  • Ikke lov å kjøre i beruset tilstand

Det siste punktet her er det viktigste for de fleste brukere. Siden elsparkesykler nå er «motorvogn» så blir du straffet for å kjøre med promille på samme måte som om du skulle kjørt en bil. Altså er grensen 0,2 i promille og straffen blir fort 1,5 ganger din brutto månedslønn samt inndragelse av førerkort om du har det.

Kilde: regjeringen.no

Krav om forsikring

Så er det en endring til som er viktig å være klar over for eiere av småelektriske kjøretøy, men denne endringen trer ikke i kraft før 1. januar 2023. Nemlig at du må ha en ansvarsforsikring.

Regelen gjelder fra 1. september 2022 for utleieselskapene, men det vil ikke du som bruker merke noe til (utover kanskje en prisøkning), det viktige å huske på, er at fra og med nyttår 2023 så må du ha tegnet en ansvarsforsikring om du har en privat elsparkesykkel, eller en elektrisk enhjuling eller elektrisk skateboard for den saks skyld.

Kilde: regjeringen.no

Hva med elsykkel?

Elektriske sykler er fortsatt definert som en sykkel. Ergo gjelder ikke noe av det jeg akkurat beskrev over for oss som sykler på en elsykkel, men hva gjelder egentlig når det kommer til å sykle etter å ha drukket alkohol?

Det er ingen absolutt promillegrense for sykkel slik det er for «motorvogn». Ergo, du har i praksis lov til å sykle i påvirket tilstand.

…men, ja for det er et men her. Vegtrafikkloven § 21 åpner for en tolkning som gjør at politiet kan gripe inn om du er såpass påvirket at det er tydelig at du ikke burde sykle. Samme paragraf kan gjøre deg ansvarlig ved ulykker.

Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter.

Vegtrafikkloven § 21

Sykkel inkluderes nemlig inn under begrepet «kjøretøy». Du risikerer ikke å miste førerkortet, men du kan bli bedt av politiet om å sette fra deg sykkelen om du fremstår tydelig påvirket og du kan bli holdt rettslig og økonomisk ansvarlig om du skader personer eller lager materielle skader.

Konklusjon

Nei, du bør ikke sykle i fylla. En grei tommelfinger-regel kan være:

  • På elsparkesykkel; ikke kjør når du har drukket, overhodet!
  • På (el)sykkel: Ikke sykle om du føler deg beruset eller svekket.

Legg igjen en kommentar