Din arbeidsgiver og bærekraft

Næringslivet er ikke bare syndebukken i klimakrisen, men også den viktigste bidragsyteren til å nå klimamålene. Hva kan du gjøre for å få med din arbeidsgiver?

Det begynner å bli en stund siden ungdommer og barn samlet seg i hopetall for klimaopprøret i i Oslo. Hva har skjedd siden? Har de mistet troen på politikerne? Har ungdommene mistet troen på at vi i foreldregenerasjonen skal klare å gjøre noe?

Bilde: https://sebastiandahl.com
Sébastian Dahl, Creative Commons.

Mye av løsningen ligger hos arbeidsgiverne våre. Klima er ikke så sexy i forretningslivet, men «bærekraft» er det. Tusenvis av bedrifter har begynt å jobbe aktivt med bærekraft, sikkert av samvittighetsgrunner og bekymring for fremtiden, men jeg tror nok at skal vi være helt ærlige; mest for omdømmebygging.

Det er helt greit, samme hva som ligger bak så lenge man gjør noe bra tenker jeg.

Arbeidsplass-aktivisme

Mange bedrifter har demokratisert intern-kommunikasjon med interne sosiale medier (Workplace, Slack, Webex, etc), kommentarfelt på intranettet, intern blogg og lignende. Hvis du ikke synes din arbeidsgiver gjør nok rundt bærekraft og klima, så er det flere og flere som nå tar til ordet og sier tydelig fra ved å bruke disse nye kanalene på en måte som arbeidsgiver kanskje ikke helt så for seg…

Engasjerte mennesker er jo som regel ansatt et sted, og da er det jo sannsynligvis lettere å påvirke egen arbeidsgiver enn å påvirke politikere og samfunnet generelt!? Men er det trygt? Risikerer du egen karriere og jobb?

Min fantastisk flinke og svært taleføre kollega Johannes Brodwall er engasjert i klimaspørsmålet og har gått ut i pressen og problematisert vår felles arbeidsgivers engasjement i fossil energi. Hva vår arbeidsgiver, Sopra Steria, synes om stuntet hans vet jeg ikke, men jeg synes han gjorde det på en ganske god måte.

Jeg er spent på hvordan arbeidsgiveren vår følger opp dette utspillet. Jeg tror og håper at det får en positiv effekt og at vi vil se et enda sterkere engasjement rundt klima og bærekraft fremover.

Sertifiseringer i bærekraft

Bedrifter kan sende sine ansatte på kurs i bærekraft. FN for eksempel har et veldig bra program med mange forskjellige kurs. Da jeg satt i bærekraftsutvalget til SuperOffice gikk jeg selv på et slikt kurs og ble sertifisert:

Min sertifisering fra FN på at jeg har gått SDG Ambition kurs.
Min sertifisering i bærekraft

Jeg må jo innrømme at det er ganske kult å ha en sertifisering fra selveste FN.

Vi i Bærekraftsutvalget (to årig engasjement man søker seg til) til SuperOffice brukte kunnskapen vi tilegnet oss til å hjelpe ledelsen med å sette retning, prioritere og innføre tiltak for å sørge for at vår arbeidsgiver gjør sin del i kampen for å nå klimamålet. Jeg kan trygt si at dette arbeidet er det mest givende arbeidet jeg har gjort i min karriere, enda det var helt utenfor mitt vanlige fagområde.

Hva synes jeg du skal gjøre?

Si ifra hvis du synes at din arbeidsgiver gjør for lite, men pass på å gjøre det på en måte så du ikke risikerer egen karriere. Kom med positive forslag til forbedringer. Start smått, har dere ikke et bærekraftsutvalg? Foreslå at dere starter et. Se gjerne til SuperOffice som eksempel.

Om arbeidsgiveren din har et bærekraftsutvalg eller andre initiativer, engasjer deg, vis at du bryr deg og bidra, så vil de kanskje øke investeringene og engasjementet. Hvis de ikke har et slikt utvalg, foreslå å etablere det.

Mye av en bedrifts klimafotavtrykk er relatert til de ansatte sine reiser. Foreslå at man gjør noe for å motivere til mer sykling, som for eksempel et popup-sykkelverksted på jobben om våren. Det kan være de mange små rimelige tiltakene som skal til for å endre fokus og retning.

Bildet øverst er fra en av de tre sykkelgarasjene jeg kan velge imellom hos Sopra Steria. Dette var viktig for meg da jeg takket ja til jobben, at de hadde trygg og varm sykkelparkering så jeg kan komme meg til og fra jobben på en bærekraftig måte. Hele året!

Legg igjen en kommentar