Hva er «Observability»?

Observability er et av de nye hype-ordene innen IT, men hva er det egentlig? Det troner nesten øverst oppe på hype-bølgen og alle definerer det litt forskjellig. Her er mitt forsøk.

  • Metrics
  • Events
  • Logs
  • Traces

Spør du de store APM leverandørene, som Cisco, Dynatrace, IBM, Splunk og lignende hva Observability er, så får du litt forskjellige svar, men alle er veldig fokusert rundt MELT. Dynatrace er mest opptatt av Metrics og Traces, Splunk er mest opptatt av Logs og Traces, Cisco er opptatt av å putte hele ITSM porteføljen sin inn i miksen (Full Stack Observability), Grafana er mest opptatt av Real User Monitoring og bruk av OpenTelemetry, osv…

Alle de gamle APM verktøy-leverandørene er opptatt av å rebrande det de allerede har til Observability.

Fellesnevneren er et veldig teknisk fokus med et budskap som primært er rettet mot driftsorganisasjoner, utviklere, DevOps og annet svært teknisk personell.

Alt dette er fint og flott, men jeg føler at de glemmer noe viktig; Forretningen. De som i praksis sitter på pengesekken. Når man har MELT, eller ihvertfall mer en to av bokstavene, så kan man bygge mye spennende for forretningen også uten å gjøre det hele altfor teknisk avansert.

Observability i SuperOffice

Før jeg gikk tilbake til Sopra Steria var jeg fire år i SuperOffice. Der bygde jeg. litt uforvarende, opp en Observability plattform, vi bare kalte det ikke det.

Ved å bruke verktøy som Azure Log Analytics, Application Insights, forskjellige API’er fra forretningssystemene og integrere det i Power BI tok vi logger og metrikker som vanligvis bare blir brukt av driftsfolk og utviklere og synliggjorde viktige data for hele bedriften.

Et dashboard inne i SuperOffice som viser bruksstatistikk hentet fra Azure Applicaiton Insights og applikasjonslogger.
Demodata fra SuperOffice

Alle nivåer av organisasjonen begynte å ta i bruk data om tjenestene SuperOffice leverer i sine beslutningsprosesser. Vi bygde til og med dashboardene fra Power BI inn i SuperOffice CRM applikasjonen så forretningen får innsikten rett inn i det verktøyet de bruker til daglig.

Observability verktøy er dyre, la oss være helt ærlige på det, veldig dyre! Da er det jo hyggelig å kunne gi verdi til mer enn bare IT-avdelingen. I SuperOffice vil jeg påstå at vi gav mengder med verdi til forretningen.

Hype kurve og fremtid

Observability-feltet finner du igjen i mange forskjellige hype-kurver. Her er Gartner sin fra høsten 2022, da plasserte de Observability helt i toppen av sin hype med 2-5 års perspektiv for når det vil nå platået for produktivitet.

Gartner hype Cycle for Monitoring, Observability and Cloud Operations (2022)
Gartner Hype Cycle

Jeg har sett andre hypekurver hvor Observability er alt fra på starten av kurven til stykke på vei ned fra høyden, men uansett altså på et punkt hvor forventningene er blåst opp og kanskje litt ute av proposjoner.

Når jeg nå i min nye rolle som «Product Offering Manager» innenfor nettopp Monitorering og Obervability, snakker med de største leverandørene på feltet som liker å snakke om Full Stack Observability (FSO), så kjenner jeg litt på at, ja, vi er potensielt der, vi er ihvertfall ikke på vei ned fra den første hype-bølgen helt ennå.

Det betyr også store muligheter for oss om jobber innenfor feltet. Observability-begrepet er på ingen måte standardisert og vi har nå en mulighet til å forme hva vi legger i begrepet og hva vi ønsker å levere til våre brukere, kunder og interessenter rundt Observability.

Jeg tror at skal dette feltet lykkes i å være noe mer enn en hype og noe for store bedrifter som utvikler stort sett alle applikasjonene sine selv så må Observability omfavne mer enn data for teknologene, det må gi enkel og tydelig verdi til forretningen også. Rett og slett sørge for at teknologene og forretningen bruker det samme datagrunnlaget for alle sine vurderinger og beslutninger. At tallenes tale er basert på samme tall for hele organisasjonen, der har de fleste organisasjoner idag et enormt forbedringspotensiale som Observability kan hjelpe dem med. Dette skal vi i Sopra Steria jobbe mye med i tiden som kommer.

Kanskje du ikke skal investere mye i Observability idag, eller i imorgen, men det er bare å forberede seg. Observability vil bli ekstremt viktig iløpet av de nærmeste årene og da vil beslutninger på hvordan man samler inn og lagrer data (MELT) i dag være avgjørende for hvor bra innsikt man har om et par år.

Tre tips for veien videre

1:
Ikke la deg blende av å se på FSO og tenk at dette er for omfattende for min organisasjon. Start smått med å sikre at dere bruker åpne nok verktøy for metrikker, hendelser og logger idag. Dere vil trenge dem rundt neste sving når Observability-verktøyene har landet etter den første hype-bølgen og blir obligatorisk hyllevare hos IT-avdelingen.

2:
Ha et fokus på forretningsverdi. Ikke la deg blende av verktøyleverandørenes eksempler på feilsøkning og trege applikasjoner. Bruk operasjonelle data til å vise noe som gir verdi til forretningen, altså de som sitter på pengesekken.

3:
Jeg samler artikler og bloggposter om temaet som jeg finner interessante i et feedly board, abonner gjerne på det 🙂

Legg igjen en kommentar