Kan jeg ha forskjellige typer FAQ?

Du kan formatere hver enkelt FAQ forskjellig ved bruk av shortcodes. En FAQ kan være av typen som kollapser, en kan ha en indeks øverst (som denne), og du kan ha forskjellige kombinasjoner.

Did this answer your question?

 

Legg igjen en kommentar