Bruk hjelm når du kjører elektrisk sparkesykkel

Vær smart, bruk hjelm!

Det hersker liten tvil om at du er mer utsatt for fall og ulykker på en elektrisk sparkesykkel enn på vanlig sykkel, så hjelm burde være en selvsagt forsikring.

Thousand Navy Blue sykkelhjelm på undertegnede.

Thousand sykkelhjelm

Da jeg skulle ha hjelm til den elektriske sparkesykkelen min så ville jeg ikke kjøre rundt med en vanlig sykkelhjelm. Så jeg fant noe unikt, Thousand!