#ukasapp 43/17 – Messenger Lite

Facebook har laget en lettvekts-versjon av Messenger med tanke på land der folk flest har svakere telefoner og dårligere linjekapasitet. Versjonen er også tilgjengelig i Norge og det er gode grunner for å velge den fremfor fullversjonen.