Sommerfest i Stenbråtlia Borettslag

Obos Representantskap

Representantskapet i Obos skal føre tilsyn med at lagets formål fremmes i samsvar med gjeldende lover, vedtekter og vedtak i generalforsamlingen. Hvorfor er jeg med i representantskapet?