Være med i Cyber Lions? – del II

Jeg vet at jeg i forrige innlegg skrev at klubben selv må diskutere seg frem til noen mål og et formål med klubben. Likevel har jeg tenkt endel og kommer her med ett forslag for å konkretisere bedre hva jeg tenker klubben kan drive med.

Hva med noe sånt?

Klubbens Mål

Cyber Club Lions Norge 01 har som mål å å gjøre Lions Norge til Norges beste og mest kjente humanitære serviceorganisasjon på internett.

Klubben har også som mål å motarbeide mobbing på internett, spesielt via Lionsprosjektet Det er Mitt Valg.

Klubbens formål

Vi skal hjelpe Lions Norge og våre søsterklubber over hele landet til å modernisere seg og spre vårt gode budskap over internett og sosiale medier.

Klubben kan selvfølgelig også ha andre aktiviteter for å samle inn penger eller bidra på andre måter til både Lions Norge, Lions Clubs International og egendefinerte formål.

Røde Fjær 2015

Lions Røde Fjær 2015 går til inntekt for Det er Mitt Valg. er et holdningsskapende klassemiljøprogram som kan følge barna fra barnehagen og helt ut i videregående skole. Det er finansiert av Lionsklubbene i Norge.

Opplegget er av Utdanningsdirektoratet plassert i gruppen med dokumenterte resultater. Dette fremgår av oversikten over programmer for forebygging av problematferd og utvikling av sosial kompetanse.

Cyber Lions Club Norge 01 skal derfor hjelpe Lions Røde Fjær 2015 til den beste Røde Fjær aksjonen Lions har hatt ved å bruke internett og sosiale medier.

Studenter

Det har kommet opp en ide om at en slik Cyber Club er ideelt for å fange opp studenter som slutter i sine Lions studentklubber fordi de er ferdige med å studere eller bytter studiested. Det er en genial ide, og vi skal se om vi klarer å fange opp noen av de som har flyttet fra Lions Club Trondheim Student dette året.

Nøkkelpersoner

Skal klubben lykkes med disse målene jeg har foreslått her, er vi avhengige av å få noen nøkkelpersoner blant medlemmene våre som innehar spesiel kompetanse på området.

Jeg ser umiddelbart her for meg en unik sjanse for den såkalte «sosiale medier menigheten» til å vise at sosiale medier ikke bare står for egosentrisk selvdyrkelse og Facebook-kampanjer. Jeg oppfordrer derfor alle som jobber med sosiale medier til å vurdere å bli medlemmer i denne klubben og bevise hvor kraftig internett og sosiale medier kan være for å skape ett bedre samfunn.

Vi trenger også folk med webutviklings-kompetanse (PHP, betalingsløsninger, frontend…)

Jeg kommer til å kontakte flere på Twitter fremover og håper på positive tilbakemeldinger.

Blir du med?

Så da kommer spørsmålet, blir du med?

Kom gjerne med en tilbakemelding til meg her i kommentarfeltet, eller hvis du ønsker å gjøre det «off the radar», send meg en mail eller kontakt meg på Twitter.

Jeg har også laget et registreringsskjema hvis du nå er sikker på at du ønsker å være med på dette prosjektet, registrer deg gjerne der!

Legg igjen en kommentar